Privacybeleid

Africhic is een webshop van Globadev. De Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van Globadev zijn dan ook van toepassing:

 

Versie 4, mei 2023

In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden ze soms met derden worden gedeeld. Ook leggen we uit hoe uw gegevens worden opgeslagen, op welke manier ze beveiligd zijn en hoe jij je recht op inzage, wijziging en verwijdering kunt uitoefenen.

 

Inhoud

 1. Algemeen privacybeleid
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering & Cookies
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Uw rechten: Inzage, correctie, wijzigen, verwijderen en meer
 7. Contactgegevens
 8. Toepasselijkheid

 

A.  Algemeen privacybeleid

Globadev is een sociale onderneming die handel drijft via webshops en die daarnaast actief is in duurzame ontwikkeling wereldwijd, en met name in Afrika. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Wij geven daarom veel om uw privacy. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Uiteraard houden wij ons bij de verwerking aan de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijenom er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

 

» naar de inhoudsopgave

 

B.  Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij adresgegevens pas wanneer wij jou iets moeten toesturen.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • e-mailadres
 • gebruikersnaam
 • inloggegevens
 • telefoonnummer
 • (bezorg)adres
 • IP-adres, cookie-IDs en jouw surfgedrag op onze websites
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht, het klachtenformulier of een contactformulier; of die je per e-mail naar ons stuurt.

Deze persoonsgegevens vallen allen onder de categorie ‘gewone’ persoonsgegevens

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, onze online communities of een van onze overige diensten.
 • Om je sollicitatie te verwerken.
 • Om je klacht te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

 

» naar de inhoudsopgave

 

C.  Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens soms door aan derde partijen. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de leverancier en de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

 

» naar de inhoudsopgave

 

D.  Profilering & Cookies

Persoonsgegevens worden door Globadev over het algemeen in profielen opgeslagen. Je hebt zelf toegang tot je profiel zodat je je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Meer informatie hierover lees je onder het kopje F: uw rechten.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen combineren om jou een betere service te kunnen bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je een web-formulier invult om een vraag te stellen over een product of service die je besteld hebt.

Wij maken ook gebruik van diensten van derden die gebruik maken van profilering. In dat geval hebben wij meestal zelf geen directe toegang tot uw gegevens. We kunnen uw gegevens dus niet inzien, of het is voor ons niet herleidbaar naar u. Via de andere partij kunnen we dan echter wel gebruikmaken van gegevens die over u verzameld zijn. Op deze manier kunnen we u bijvoorbeeld advertenties tonen via Facebook en Google services, of we kunnen het gebruik van onze website analyseren. Toestemming voor het verzamelen van gegevens door deze derde partijen geeft u op het moment dat u van hún services gebruik maakt en dus niet op onze websites. Wij raden u aan om de privacy-verklaringen van Facebook, Google en de andere partijen die genoemd worden in ons cookiebeleid daarom goed door te nemen en te besluiten of u wilt deelnemen in hun gegevensverzameling.

Al onze websites maken gebruik van cookies. Dit is vrij standaard voor moderne Content Management Systemen (CMS) en kan niet altijd worden uitgeschakeld. Naast deze functionele cookies maken we ook gebruik van andere cookies waarvoor u kunt kiezen of u ze wilt toelaten op uw computer, of niet. Meer informatie hierover leest u in ons cookiebeleid.

 

» naar de inhoudsopgave

 

E.  Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat:

 • alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens en dan alleen de gegevens die voor hun relevant zijn voor het uitvoeren van hun taak.
 • toegang tot gegevens is waar mogelijk afgeschermd en geanonimiseerd
 • waar mogelijk maken we gebruik van beveiligde verbindingen en omgevingen zoals SSL, VPN en virusscanners.
 • We kijken jaarlijks hoe we onze beveiliging kunnen verbeteren

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Indien u uw account opheft zullen we ook al uw andere gegevens direct verwijderen. Indien u gegevens in meerdere onafhankelijke systemen heeft zullen we u vragen of u uit alle systement verwijdert wenst te worden.

Verder bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens ook verwijderen indien je 2 jaar niet meer actief bent geweest. Geanonimiseerde gegevens kunnen wel langer bewaard worden, namelijk tot 5 jaar.

Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Back-ups

Wij maken elk kwartaal een back-up van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen. De back-ups worden beveiligd in de cloud opgeslagen en worden maximaal 2 jaar bewaard. Er worden maximaal 4 back-upbestanden bewaard.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen het verlies van data ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. Indien mogelijk lopen we vervolgens alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na om te voorkomen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

Data-lekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Alle datalekken dienen aan de Autoriteit Persoonsgegevens te worden gemeld,  tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Indien het risico als hoog wordt ingeschat en wij geen passende maatregelen kunnen treffen die het risico wegnemen, dan brengen we u ook op de hoogte.

 

» naar de inhoudsopgave

 

F.  Uw rechten: Inzage, correctie, wijzigen, verwijderen en meer

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten je hebt en wat dit in de praktijk betekent.

Je hebt de volgende rechten:

Recht op inzage, correctie, wijziging, verwijdering, overdraagbaarheid en je hebt het recht ons te laten stoppen met het verwerken van jouw gegevens, ofwel recht op bezwaar.

Profielen maken het makkelijk om van je rechten gebruik te maken

Persoonsgegevens worden door Globadev over het algemeen in profielen opgeslagen. Je hebt zelf toegang tot je profiel zodat je je gegevens kunt inzien, wijzigen, verwijderen, of je kan het recht op verwerken terugtrekken. Wijzigingen en verzoeken die via het profiel worden doorgegeven worden automatisch ingewilligd. Profielen zijn doorgaans beschikbaar voor aankopen via onze webshops, onlnine communities en abonnementen op nieuwsbrieven.

Contact opnemen kan ook

Globadev verwerkt ook persoonsgegevens die niet in profielen zijn opgeslagen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je ervoor kiest om geen profiel aan te maken, maar wel een aankoop bij ons te doet. Om gegevens die niet in profielen zijn opgeslagen in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen kun je contact met ons opnemen. Dat kan natuurlijk ook als je gegevens wel in een profiel zijn opgeslagen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijziging, staking en/of verwijdering bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om jouw verzoek binnen deze periode af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Om misbruik te voorkomen is het bij een verzoek buiten een profiel om nodig dat je kunt bewijzen dat jouw verzoek inderdaad betrekking heeft op gegevens die jij aan ons verstrekt hebt. Dit doe je door zo veel mogelijk gegevens te vermelden die wij ook van jou hebben. Vermeld met name het e-mailadres waarmee je bij ons geregistreerd staat en dingen die anderen niet snel van je kunnen weten, zoals wanneer je laatste aankoop was, of welk artikel je hebt gekocht.

Bij een verzoek buiten een profiel om is het nodig dat een medewerker van Globadev jouw gegevens verwerkt. De medewerker kan op dat moment je gegevens inzien.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw gegevens niet door ons, maar door een andere partij te laten verwerken. Daarvoor is het nodig dat jouw informatie gemigreerd wordt naar de partij van jouw keuze. Wij zijn daarom verplicht je gegevens in een machine-leesbaar format aan te leveren. Het gebruikte format is het format zoals dat in onze systemen gebruikt wordt. Indien er geen download in dit format in je profiel beschikbaar is, kun je ons contacteren om je gegevens in dit format te ontvangen.

Hoe wij gegevens verstrekken

Als je ons buiten het profiel om verzocht hebt je gegevens te wijzigen, in te zien of te verwijderen ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres de volgende informatie:

 • een kopie van de bij ons bekende gegevens in een overdraagbaar format
 • een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben
 • de vermelding van de categorie waaronder wij de gegevens hebben opgeslagen
 • een bevestiging van de wijziging, verwijdering of de gestaakte verwerking

Recht op bezwaar

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Globadev. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk stoppen met het verwerken van jouw gegeven en de afhandeling van jouw bezwaar afwachten.

Ben je niet tevreden over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan in eerste instantie contact met ons op. Kom je er samen met ons niet uit? In dat geval heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

» naar de inhoudsopgave

 

G.   Contactgegevens

Bedrijfsnaam: 
Ondernemer: 

Vestigingsadres:E-mailadres:
Telefoonnummer:KvK-nummer:
BTW-nummer:

GLOBADEV
Cheryl Van Kempen 

Prinses Irenelaan 2, 
3554 HE Utrecht, NL 
(Bezoek op afspraak) 

info@globadev.nl
+31 (0) 6 1726 3437
bereikbaar op werkdagen
van 10:00 tot 17:00 

73485519 
NL002225514B74

Globadev heeft momenteel geen aparte functionaris voor gegevensbescherming. Contacteer daarom de ondernemer.

Voor webshops gelden wettelijke regels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is toezichthouder. Meer informatie m.b.t. klachten en geschillen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

 

» naar de inhoudsopgave

 

H.   Toepasselijkheid

Globadev websites en sociale media

Dit privacybeleid is van toepassing op de website Globadev.nl en alle dochtersites, webshops en online aanwezigheden zoals op sociale media; gezamenlijk aangeduid als ‘onze websites’.

Door deze websites te bezoeken en de via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten die Globadev levert, of de algemene voorwaarden die Globadev hanteert en dit privacybeleid, dan prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten, gevolgd door de algemene voorwaarden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Daarnaast is het raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/01/2019. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Einde Document
» naar de inhoudsopgave